KÜTAHYA, GEDİZ, AKÇAALAN KASABASI (Eski Gediz Mahallesi)

KÜTAHYA - TÜRKİYE

 

                                                   1

 

 

(Fotoğrafları Büyük Halini Görmek İçin Üzerine Tıklayınız.)

 

AKÇAALAN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Kasabamızın emekli okul Müdürü Edebiyat Öğretmeni Hüseyin Tanrıkulu'nun kasabamız hakkında yapmış olduğu araştırmalar sonucu YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR isimli kitabı yayınlanmış olup, ilerleyen zamanlarda Akçaalan'da bulunan yaklaşık 30 türbe hakkında yaptığı araştırmaları kitap haline dönüştürülerek yayınlanacaktır.

 

 

957 - 1530 OSMANLI ARŞİVLERİNDEN BİLGİLER (ZİP DOSYASI OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.)

 

AKÇAALAN KASABASI KISA TARİHÇESİ

         Kesin kuruluş zamanı bilinmemekle birlikte kasabamızın çok eski bir tarihçeye sahip olduğu, Bizans döneminde varolduğu ve Osmanlı Devleti’nin (1299) kuruluş yıllarına uzanmakta olduğu tarihsel kalıntılardan anlaşılmış olup kesin kuruluş tarihi henüz netleşmemiştir..

 Yakın tarih içerisinde en net bilgileri, 937 – 1530 Osmanlı Arşivleri Kitabı 1. cildinde görüyoruz.

Kasabamızın adı akca-alan diye görülmekte ve tarih olarak en az 488 yıllık kasaba olduğu elde bulunan yazılı kaynaklar aracılığıyla belirlenmiş ve yine aynı kitapta, Kütahya’ya ait bir bölge haritası, lakaplar, aileler fihristi ve kasaba hakkında Osmanlıca bilgiler bulunmaktadır.

 

YERLEŞİMİ

Akçaalan Beldesinin kuruluşu  ve yeri tam olarak bilinmemektedir ancak;

Kasabanın yerleşimi ile alakalı kasaba sakinlerinden edinilen  bilgilere göre kasabanın kuruluşunda dağınık yerleşim biçiminin hakim olduğu söylenmektedir;

İlk yerleşim yerinin eski köy denilen yer ile birlikte DAKÇAALANI,  MADANDAĞI ve ÇUKURCA mevkilerinde de dağınık şekilde yerleştikleri söylenmektedir.

         Daha sonraları ise, kasabanın şuan ki bulunduğu yerle birlikte genişlediği 1970 Gediz depremi sonrası Deprem Fay hattından en az zararla sonuçlanacak yeni yerine yerleştiği, hemen 3 km kuzeyinde Deresevindik (Semikler) köyünün ise deprem sonrası Akçaalan Kasabasına taşındığı kasaba yaşlıları tarafından söylenmektedir.

 

ADINI NEREDEN ALIR

Kasabanın adının nerden geldiği konusunda çeşitli riyavetler bulunmakadır, bu rivayetlere göre;  

Kasabanın bulunduğu yerin geniş beyaz bir düzlük alan olması ve çevrenin beyaz topraklardan meydana gelmesi nedeniyle AKÇA ve ALAN kelimelerinin birleşmesiyle AKÇAALAN adının verildiği söylenmektedir..  

Diğer bir rivayete göre;  

Yıllar önce Yunanlılar bu toprakları işgal ettiklerinde, Yunanlılar şimdiki Boz Yer denen mevkiide darphane kurup burada akça basmışlar,

Köy meclisi ve büyüklerimiz  savaş sonrası darphaneden esinlenerek akça ile o zaman ki yerleşim yerinin düz ve uzun bir alan olduğundan dolayı, alan ismini de buradan alarak birleştirip kasabaya AKÇAALAN ismini vermişlerdir.

       

TARİHSEL ÖZELLİKLERİ 

         Kasabamızın çevresinde bir çok uygarlığın varlığını sürdürdüğünün kanıtı olarak çanak, çömlek kırıkları taş, tuğla, küpler ve bazı arazilerde eski uygarlıklara ait olduğu sanılan temel izlerine rastlanmaktadır.

         Çevrede kapsamlı bir araştırma yapılmadığından bu uygarlıkların içeriği ve hangi döneme ait oldukları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz.

 

YAKIN TARİH

         Kurtuluş Savaşı’nda da Kasabamız etkin rol oynamıştır. Bu savaşa kasabamız halkından tespit edebildiğimiz şu kişiler katılmıştır.

         ALİ BARIN(BORAZAN), ALİ BARIN(ACIKARA), HASAN KÖYLÜ, HASAN TAŞKIN, ABDULLAH ŞAŞMAZ, MUSTAFA KÖSER, HALİL GÜLER, İSMAİL SARI, HASAN GÖVENÇ, ALİ KAHRAMAN, HALİL AFŞAR, ÖMER HARMAN, MEHMET MEMİŞ, VELİ AKÇAALAN, HÜSEYİN ERDOĞAN,HÜSEYİN YAŞAR.

         Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlıların işgali sırasında Kasabamız bir ay işgal altında kalmış,

         Daha sonrada Çukurca denen mevkiye taşınarak orada kalmıştır. Kasabada Yunanlılar kaldığı sürece Türk çeteler Yunanlılara rahat vermemiştir. Bu konuda çeşitli söylentiler ‘Olağanüstü’ destansı hikayelerde anlatılır.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

         Diğer kasabalara oranla şehir görünümü hakimdir. Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilmektedir. 

NÜFUSU

         Kasabamız nüfusu kış aylarında 1000 civarı, yaz aylarında ise yurt içi ve yurt dışındaki hemşehrilerimizin tatil amacıyla  kasabaya akın etmesiyle birlikte 3000 kişi civarında olur.  

 

NOT : 

1 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Osmanlı Arşivi Yayın Daire Başkanlığı Yayın No :13

438 Nolu Muhasebei Vilayet-i Anadolu Defteri

(930-1530)