TELSİZ VE RADYO AMATÖRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER

 

TELSİZ VE RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR ?

AMATÖR TELSİZCİLİK YÖNETMELİKLERİ[TELSİZ VE RADYO AMATÖRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLER]

TÜRKİYE AMATÖR RADYO RÖLE, APRS, ECHOLINK, FREKANS LİSTESİ

(TRAC) TELSİZ VE AMATÖRLERİ DERNEKLERİ FAALİYETLERİ

KÜTAHYA TELSİZ VE AMATÖRLERİ CEMİYETİ FAALİYETLERİ

KEGM SORU BANKASI - DERSLER - TÜRKİYE ve DÜNYA AMATÖR RADYO BÖLGELERİ

TRAC KUTAHYA ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU FORMU (WORLD BELGESİ)

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

AMATÖR RADYO TELSİZLERİ

AMATÖR RADYO YOUTUBE VİDEOSU

 

INFORMATION ON THE RADIO AND RADIO AMATEUR

 

 

WHAT IS THE RADIO AND RADIO AMATEUR ?

TURKISH AMATEUR RADIO RELAY, APRS, ECHOLINK, FREQUENCY LIST

KÜTAHYA AMATEUR RADIO AND ACTIVITIES ASSOCIATIONS

          

The information contained on this site is intended to provide guidance in amateur radio.

Not commercially available with referral information and resources, qualified or unqualified

applications described in the subject and is not responsible TA4ABR SIGNING TRAC.

 

Bu sitede yer alan bilgiler amatör telsizcilik konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgi ticari olmamak ve kaynak gösterilmek şartı ile kullanılabilir, anlatılan konu ve uygulamaların

ehil veya uzman olmayan kişilerce yapılmasında TA4ABR  sorumlu tutulamaz.